Menu 1
เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง / ประชุมทางไกลทางการแพทย์
Menu 2
บริการโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพ วีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ บันทึกเสียง กราฟิกแอนิเมชั่น
Menu 3
ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี / โครงการตำรา / Ramathibodi Medical Journal /
ศูนย์จัดประชุมวิชาการรามาธิบดี
ศูนย์จัดประชุมวิชาการรามาธิบดี
Ramathibodi Medical Journal (RMJ)
Ramathibodi Medical Journal (RMJ)
สำนักพิมพ์รามาธิบดี
สำนักพิมพ์รามาธิบดี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสหสาขา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสหสาขา
การประชุมทางไกลทางการแพทย์
การประชุมทางไกลทางการแพทย์
ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ตรวจสอบคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖...

 

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานสวมใส่ชุดผ้าไทยมาทำงาน ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา...

 

Taking the lead on innovation and the Future of Medicine

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐...

 

ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๙๐.๓๐ น....

 

วิดีทัศน์ ปาฐกถา อารี วัลยะเสวี ครั้งที่ ๓๖ เรื่อง Geopolitical Impact on Health โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพ...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...