นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก
นิตยสาร @Rama: รักษ์โลก รักษ์รามาฯ พกถุงผ้า ลดโลกร้อน
ฉบับที่ 36 ล่าสุด

นิตยสาร @Rama: รักษ์โลก รักษ์รามาฯ พกถุงผ้า ลดโลกร้อน

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน ในฐานะบรรณาธิการใหม่ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้อ่านทุก ๆ ท่านนะคะ และขอขอบพระคุณท่านรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร และ รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ที่เชื่อมั่นให้รับผิดชอบภารกิจนี้ โดยเฉพาะ รศ. พญ.โสมรัชช์ ซึ่งนอกเหนือจากการให้คำแนะนำแก่บรรณาธิการใหม่แล้ว ยังรับเป็นที่ปรึกษาของนิตยสาร @Rama อีกด้วย จะขอทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถ และขอรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนานิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้คงความรู้คู่ควรคุณผู้อ่านและทันสมัย โดยท่านสามารถเสนอข้อคิดเห็นได้ตาม QR Code ด้านล่างค่ะ

สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้มีหัวข้อน่าสนใจมากมายค่ะ เริ่มต้นกันด้วยเรื่องสำคัญจากปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ทุกคนกังวลใจกันอย่างมาก โรคนี้แพร่ระบาดไปทั่วทุกประเทศ ก่อเกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรทั้งโลก ขอให้คุณผู้อ่านปฏิบัติตนตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” รวมทั้งแจ้งประวัติต่อแพทย์ว่าได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมใน @Rama ฉบับนี้มีเรื่องราวล่าสุด ณ เวลาที่เขียนต้นฉบับ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อ

เรื่องที่แสวงหา