เกี่ยวกับเรา

นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama นิตยสารราย 3 เดือน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลความรู้ทางด้านสุขภาพที่ดี ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ โดยบุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดำเนินการสร้างสรรค์โดย กองบรรณาธิการนิตยสาร @Rama และคอลัมน์นิสต์จากหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama เริ่มดำเนินการฉบับแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2555 โดยได้จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Magazine) บนเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (AtRama.mahidol.ac.th) ต่อมาได้มีการจัดพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่าน

เพราะเราเชื่อมั่นว่า ..สุขภาพดีเกิดขึ้นได้ เพียงปลายนิ้วคลิก..