You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
E-book น่าอ่านจาก “สำนักพิมพ์รามาธิบดี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์รามาธิบดี งานบริการวิชาการ โทร. 0-2201-2258

 
ขอเชิญชวนอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล และบุคลากรในสังกัด นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มาฝากขายกับสำนักพิมพ์รามาธิบดี

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ หรือคุณกุลกัลยา สุขเจตนี โทร. 0-2201-2258

 
ขอเชิญชวนประชาชนและบุคลากรคณะฯ ร่วมตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” ถวายพระพร

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. (หลังเคารพธงชาติ) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)  และโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันจันท...

 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “ลูกรามาฯ นั่งคาร์ซีท ปลอดภัยในรถ”

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00-12:00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages