You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป O, B
บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน
 
งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุจะจัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2565 VENDOR BEST OF THE YEAR 2022

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
ร่วมทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อความหวัง สร้างชีวิตใหม่

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00-13.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาลหลายอัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ​: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๕-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาวีวะ ชั้น ๕ อาคารสิริกิติ์

Pages