ตราสัญลักษณ์ (Logo)

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีตราประจำพระองค์ของพระราชบิดา
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2512

เอกสารอ้างอิง 1  เอกสารอ้างอิง 2

ข้อสังเกตเรื่องสีสำหรับ ตราสัญลักษณ์ (Logo)

สีน้ำเงินพระราชทาน (23 มิถุนายน 2512) R=0,G=53,B=173 (PhotoShop # 0035AD)

สีเหลืองทอง R=255,G=199,B=38 (PhotoShop # FFC726)

สีทอง R=170,G=128,B=14 (PhotoShop # AA800E)

สีเขียว R=0,G=127,B=38 (PhotoShop # 007F26)

เอกสารอ้างอิง 3

Digital files for download

(Color)

PNG  AI

เหมาะกับเอกสารหรือภาพทั่วไป ไม่เหมาะที่จะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดา เพราะพิมพ์ออกมาแล้วไม่สวย จะเปลืองหมึกและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

(Green)

JPG  PNG  GIF  AI  PSD

เหมาะกับเอกสารที่อาจจะไม่ได้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สี หรืออาจจะต้องมีการถ่ายเอกสาร ช่วยประหยัดหมึกและพลังงาน

รูปแบบสำหรับทำสติกเกอร์

(หรือวางบนพื้นสีเข้ม)

(Color)

PNGAI

(Green)

PNG  GIF  AI  PSD

PNG  AI

PNG  AI

PNG  AI

PNG  AI