สัญญา Agreement
Agreement

MTA ฉบับร่าง >> ส่ง "Checklist ประกอบการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย" ตั้งแต่ฉบับร่าง 

ตรวจสอบสถานะเอกสารการนำส่งเงินทุนวิจัย
ตรวจสอบสถานะเอกสารการนำส่งเงินทุนวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการสำนักงานวิจัยฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการสนง.วิจัยฯ
 
แสดงความยินดี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ที่ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการหน่วยวิจัยทางคลินิก

  Event Calendar

  Map

  ลิงก์ที่น่าสนใจ