ปิดรับเอกสารพิจารณางบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน (Budget) วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.  >>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม 2565<<

You are here

แสดงความยินดี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

free hit counter
free hit counter