ปิดรับเอกสารพิจารณางบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน (Budget) วันที่ 13 เดือนมกราคม 2566 เวลา 16.00 น.  >>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวันที่ 23 เดือนมกราคม 2566 เวลา 9.00 น.<<
 
สัญญา Agreement
Agreement

MTA ฉบับร่าง >> ส่ง "Checklist ประกอบการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย" ตั้งแต่ฉบับร่าง 

 

ต้อนรับ Dr. Hitoshi Nakagama, President ของ National Cancer Center จากประเทศญี่ปุ่น 

 
แสดงความยินดี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ที่ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการหน่วยวิจัยทางคลินิก

  Event Calendar

  Map

  ลิงก์ที่น่าสนใจ

free hit counter
free hit counter