ปิดรับเอกสารพิจารณางบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน (Budget) วันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.  >>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวันที่ 24 เดือนมีนาคม 2566 เวลา 9.00 น.<<
สัญญา Agreement
Agreement

MTA ฉบับร่าง >> ส่ง "Checklist ประกอบการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย" ตั้งแต่ฉบับร่าง 

 

ต้อนรับ Dr. Hitoshi Nakagama, President ของ National Cancer Center จากประเทศญี่ปุ่น 

 
แสดงความยินดี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ที่ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการหน่วยวิจัยทางคลินิก

  Event Calendar

 

ตรวจสอบสถานะเอกสารการนำส่งเงินทุนวิจัย

https://tracking-snowy.vercel.app/

  Map

  ลิงก์ที่น่าสนใจ

free hit counter
free hit counter