ปิดรับเอกสารพิจารณางบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน (Budget) วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.  >>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม 2565<<
 
สัญญา Agreement
Agreement

MTA ฉบับร่าง >> ส่ง "Checklist ประกอบการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย" ตั้งแต่ฉบับร่าง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการหน่วยวิจัยทางคลินิก

 
แสดงความยินดี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ที่ได้รับเลือกเป็นอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

เรียนผู้รับบริการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบ...

  Event Calendar

  Map

  ลิงก์ที่น่าสนใจ

free hit counter
free hit counter