ติดต่อเรา

หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center) : Back Office สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2201-1638, 0-2201-2618, 09-1774-5530 โทรสาร 0-2201-1638 

 

 

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center) : OPD

ชั้น 2 โซน G ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-200-4028, 02-200-4029  โทรสาร 02-200-402