ติดต่อเรา

หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center) : Black Offical ห้อง 310 ชั้น 3 สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-2011638, 02-2012618, 091-7745530 โทรสาร 02-2011638 

 

 

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center) : OPD

ชั้น 2 โซน G ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-200-4028, 02-200-4029  โทรสาร 02-200-402