ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

 

แพทย์ 3 สถาบัน  รามาฯ - ศิริราช- จุฬาฯ

เชิญชวนชาวไทย ฉีดวัคซีน COVID-19

 

เรียนผู้รับบริการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบ...

free hit counter
free hit counter