ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 13

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.00-16.00 น. ณ สนามข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)

 
ทีมบริหาร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2567-2570

 
Happy Healthy Ramathibodi

วันที่ 14 ธ.ค. 66 เวลา 11.30-12.00 น.

 
World Soil Day วันดินโลก “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30 - 13:00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
รามาฯ รักษาศิลป์ งานประมูลการกุศลเพื่อระดมทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่และโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

จัดแสดงผลงานวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 9.00 - 17.00 น.) ประมูลผลงาน วันที่: 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 
MELODIES FROM MOVIES & more

1 December 2023 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ของขวัญอันทรงคุณค่า “กระเป๋าชุดความรู้สำหรับประชาชน” เพื่อคนที่คุณรัก

สั่งซื้อ “กระเป๋าชุดความรู้สำหรับประชาชน” ได้แล้ววันนี้ที่สำนักพิมพ์รามาธิบดี งานบริการวิชาการ ชั้น 1 หลังโรงอาหาร อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ขอเชิญหน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และนักศึกษา นำ Stethoscope มาทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ โถงอาคารบริหาร ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีจะมีการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
VENDOR BEST OF THE YEAR 2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์