RESEARCH PROJECT NEWS  

You are here

 
การเข้าร่วมโครงการวิจัยการใช้อุปกรณ์เดอโมกราโฟมิเตอร์ร่วมประเมินผื่นลมพิษในเด็ก
ติดต่อเข้าร่วมโครงการ พญ.แพรวกัลยา สุกใส โทร. 09-1774-6080 หรือ 0-2201-1760 ในวันและเวลาราชการ
 
ขอเชิญอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย ประสิทธิภาพของสเปรย์พ่นจมูกที่มีสารไซโลกูลแคนในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็ก
ติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ที่หน่วยภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก ชั้น 6 อาคารสิริกิติ์ ห้อง 608 สอบถามเพิ่มเติมที่ นพ.ปิยะพงษ์ เลาห์ภากรณ์ โทร. 09-1774-6118 หรือ 0-2201-1760 ใ...