เชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การตรวจบ่งชี้ทางชีวภาพในผู้ป่วยเด็กโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง และโรคภูมิแพ้อาหาร
สนใจติดต่อ หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารสิริกิติ์
 
สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ แพทย์ประจำบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่าง ๆ ของสาขาวชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สูตินรีแพทย์ที่กำลังปฏิบัติงานในประเทศไทย ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย
เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการประกอบเวชปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดูด้วยฮอร์โมนในแพทย์ไทย
 
สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญแพทย์เวชปฏิบัติในประเทศไทย อายุรแพทย์ทั่วไป หรือ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย
เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการประกอบเวชปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดูด้วยฮอร์โมนในแพทย์ไทย
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย ความชุกของภาวะอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อยในวัยรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน และความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกาย และความเสี่ยงด้านระบบหัวใจและเมแทบอลิก
สนใจหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พญ.ขวัญหทัย ไวทยวงศ์สกุล (ผู้ดูแลโครงการวิจัย) โทร. 0-2201-1775 หรือ 08-6530-5421
 
โครงการวิจัยเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในกลุ่มผู้ดูแลหลักของเด็กอายุ 0-6 ปี ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ พญ.อารย่า ชินพัณณ์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 091-774-5774
 
เชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การตรวจบ่งชี้ทางชีวภาพในผู้ป่วยเด็กโรคผื่นแพ้ผิวหนัง และโรคภูมิแพ้อาหาร
สนใจติดต่อ หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก ห้อง 608 ชั้น 6 อาคารสิริกิติ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การรักษาภาวะขนคุดด้วยครีมที่มีส่วนผสมของกรดซาลิไซลิก ลิโคซาลโคน เอ และไอโซบิวทิลอะมิโด ไทอะโซลิว รีซอร์ซินอล
สนใจติดต่อ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.