การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ
Excellence in Medical Education

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ เปิดรับทั้งหมด 3 รอบ ผ่านระบบ Mahidol TCAS

TCAS คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดย TTF AWARD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม โนดวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

 
รับรางวัลเชิดชูเกียรติคณาจารย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณ...

 
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีต่อการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ตาราง Activity ประจำปี 2565

รายละเอียดตาราง Activity แต่ละเดือน

 
Activity Resident (Critical Care Conference)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเ...

 
Activity Resident (Skin 2)

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเ...

 
Activity Resident (Skin 1)

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเว...

 
วิธีปฐมพยาบาล เมื่อพบ “คนถูกสาดน้ำกรด”
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยม...
 
ปฐมพยาบาลอย่างไร? เมื่อพบคนตกจากที่สูง
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยม...
 
ลมรั่วในช่องปอด ต้องปฐมพยาบาลอย่างไร
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...
 
บาดแผลที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืน ควรปฐมพยาบาลอย่างไร
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...