การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ
Excellence in Medical Education
การศึกษา
คลังจัดการความรู้
KM
 
ยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วันที่ 11 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567...

 
เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective Post-graduated student 2567

เดือน ตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568

 
เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective EMS Experience for ER Resident 2566

เดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567

 
ตาราง Activity ประจำปี 2567

รายละเอียดตาราง Activity แต่ละเดือน

 
Activity Resident (MM Conference)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 11.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
Activity Resident (MM Trauma)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 11.00- 13.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
Activity Resident (Review of The Year)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 11.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
วิธีปฐมพยาบาล เมื่อพบ “คนถูกสาดน้ำกรด”
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยม...
 
ปฐมพยาบาลอย่างไร? เมื่อพบคนตกจากที่สูง
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยม...
 
ลมรั่วในช่องปอด ต้องปฐมพยาบาลอย่างไร
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...
 
บาดแผลที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืน ควรปฐมพยาบาลอย่างไร
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...