ข่าวการประชุมวิชาการ

 
ประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Pediatric Hemato-Oncology Boost Up Day 2024
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
IC Rama: Update Infection Prevention and Control
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
 
Hemophilia Day 2024 “Equitable Access for All” “การเข้าถึงกระบวนการรักษา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน”
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
15th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30-17.00 น. ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
UPDATE PEDIATRIC NURSING 2024
ปิดรับลงทะเบียน และส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567
 
ENHANCING CHALLENGES IN MIDWIFERY CARE
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567
 
Academic Position Club ครั้งที่ 13 ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวก้าวสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
RETINA DAY 2024
March 30-31 Thai Retina Society & Department of Ophthalmology, Ramathibodi Hospital at Lotus Suite 1-4 Centara Grand & Bangkok Convention Centra at CentralWorld
 
Pediatric Hemostasis and Thrombosis Education Day “Fill-up knowledge in pediatric bleeding and clotting disorders”
Friday, 21st June 2024 Eastin Grand Hotel Phayathai, Bangkok, Thailand
 
วันแห่งการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องภาวะซึมสับสนเฉียบพลันสากล
วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โถงเฉบิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์