You are here

ข่าวการประชุมวิชาการ

 
Update in Adult and Gerontological Nursing 2023
29-30 มิถุนายน 2566
 
ตามรอยละครหมอหลวงตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
วันที่ 23 มิถุนาย 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร
 
17th Ramathibodi Annual Symposium of Plastic Surgery (RASP2023)
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ Pullman Bangkok King Power, Bangkok
 
ทักษะช่วยชีวิต CPR: ช่วยให้รอด อย่างปลอดภัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 12.45-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Application Meeting
 
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 40
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ สู่การพยาบาลให้สารน้ำ อย่างปลอดภัย
ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
RACEM2023 Emergency Medicine Diversity: Gathering all for one
1st-2nd June 2023 ณ ห้องประชุม Mayfair A ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ
 
RIAC 2023
20-22 September 2023, Bangkok Marriot Marquis Queen’s Park
 
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ในหัวข้อ "อนาคตของอุดมศึกษาไทยและการแพทย์หลังวิกฤตโควิด 19 : ความท้าทายทางพยาธิวิทยา”
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ในรูปแบบ online และ on-site ณ ห้องประชุม 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages