ข่าวการประชุมวิชาการ

 
ตามรอยละครหมอหลวงตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร
 
17th Ramathibodi Annual Symposium of Plastic Surgery (RASP2023)
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ Pullman Bangkok King Power, Bangkok
 
ทักษะช่วยชีวิต CPR: ช่วยให้รอด อย่างปลอดภัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 12.45-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Application Meeting
 
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ในหัวข้อ "อนาคตของอุดมศึกษาไทยและการแพทย์หลังวิกฤตโควิด 19 : ความท้าทายทางพยาธิวิทยา”
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ในรูปแบบ online และ on-site ณ ห้องประชุม 910 BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรในคณะฯ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ Assessment and Remediation System
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
 
RPAC 2023
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 40
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
The Masterclass on Multidisciplinary Management for Hepatocellular Carcinoma Patients
Friday, 28th April 2023 13:00-16:00 ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร
 
WHY TO CONTEMPORARY MIDWIFERY PRACTICE: ART, SCIENCE OR BOTH?
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566