ข่าวการประชุมวิชาการ

 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง OSA and Bruxism
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. บรรยายผ่านระบบ Zoom Online
 
ประชุมวิชาการ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงาน
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์
 
RESEARCH TOUR 2022 ปีการศึกษา 2565 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: EPISODE III
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 (CNEU 5.5 หน่วยคะแนน) สมัครเข้าประชุมได้ที่ https://www.ramacnec.com
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The 7th Joint Conference Ramathibodi - Hokkaido - Osaka University Joint Symposium
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-14.40 น. รูปแบบ Online Conference ผ่านทางระบบ ZOOM
 
THE SYMPOSIUM,EMERGING VIRAL INFECTIOUS DISEASES IN THE NEW ERA
November 14, 2022, 12.00 P.M. - 4.00 P.M. at 910C Room, 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building
 
การสัมมนา "ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี" ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Healthcare Facilities Management Excellence Seminar)
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 รับชมการสัมมนาแบบ Live สดผ่านช่องทาง Facebook หรือ YouTube โดยพิมพ์ชื่อ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย Webinar หัวข้อ An adventure from letter grading to pass/fail grading: เรื่องเล่าจากศิริราชกับการพัฒนา learning environment
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
ขอเรียนเชิญเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ Overcoming Insomnia: A Cognitive-Behavioral Therapy Approach
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 - 13.00 น. ท่านลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://forms.gle/Uv3JUTUEW6Y1m6JE6