ข่าวการประชุมวิชาการ

 
ขอเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 17 (17th Virtual Workshop on Safe Community) หัวข้อ ถนนปลอดภัยของชุมชน
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบ Zoom Application Meeting
 
พัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล รุ่นที่ 4
วันที่ 29 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
Prince Marisol Award Youth Program (PMAYP) Conference 2024
Tuesday 23rd January, 2024, 14:30-15:45 Hrs (GMT+7) Onsite: Meeting room 910A, 9th floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building.
 
RAMA ENDOCRINE UPDATE 2024
3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องชาเทรียม แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ
 
WELL-BEING OF HPE STUDENT AND FACULTY AND E-PORTFOLIO USE
19 January 2024, 2.30-3.30 p.m. (GMT +7)
 
HOW TO PROMOTE RESILIENCE
11 January 2024, 2.30-3.30 p.m. (GMT +7)
 
15th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30-17.00 น. ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
Verge of the abyss, what con primary care providers do ?
21-22 March 2024, Pullman Bangkok King Power, Bangkok
 
หยุดฝุ่นควันมลพิษทางอากาศด้วยมือชุมชน
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบ Zoom Application Meeting