ข่าวการประชุมวิชาการ

 
UPDATE ON WRITTEN EXAMINATION: Key features and script concordance test
8 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30-15.30 น. 
 
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ (Research Fund) ประจำปีงบประมาณ 2567
เปิดรับสมัครผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน และเข้าพิจารณาทุนฯ ทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือน
 
2024 BANGKOK INTERNATIONAL NEONATOLOGY SYMPOSIUM
FEBRUARY 21st - 23rd, 2024 SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK, THAILAND
 
WEBINAR PROFESSIONALISM NURTURING AND ASSESSMENT
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยพัฒนาการศึกษา งานบริหารการศึกษา โทร. 0-2201-1736
 
The 6th Ramathibodi Pediatric Critical Care Medicine Review 2024 Two-day Course for General Pediatricians and Physicians
17-18 February 2024, 08.00 A.M.-16.30 P.M. Room 910ABC, 9th floor Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สตรีวัยหมดประจำเดือน เรื่อง บอกลาสารพันปัญหาแห้งเหี่ยวในวัยทอง
2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
14th Virtual Workshop on Safe Community หัวข้อ “ชุมชนปกป้องคุ้มครองเด็ก”
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบ Zoom Application Meeting
 
ขอเชิญร่วมงานเสวนา ควบคู่ไปกับ workshop ในหัวข้อ สูงวัย สมองสดใส เพราะกายใจแข็งแรง
วันที่ 3 ต.ค. 66 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน หัวมุมถนนพระรามที่ 1 
 
รามาธิบดีและทิศทางในอนาคต : การขยายของการแพทย์เฉพาะบุคคลและแม่นยำในประเทศไทย
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. ณ Talk Stage ชั้น G Hall 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
ปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 20 หัวข้อ “การแก้ไขความขัดแย้ง...Resolving Conflicts” และ 19th Ramathibodi Surgical Forum Surgical Oncology and Transplantation Alumni Ramathibodi Surgery 2023
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ชุมชนสร้างสุข สุขภาวะและความปลอดภัย
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 12.45-16.00 น. ระบบ Zoom Application Meeting