ข่าวการประชุมวิชาการ

 
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา REFRESH COURSE “DIVE INTO RASME, OUR SIMULATION CENTER, WHERE SIMULATION-BASED EDUCATION TRANSFORMS LEARNING !”
24 กรกฎาคม 2567 | 12:00-13:00 น. ณ ห้อง 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
2 nd INTRAUTERINE INSEMINATION
Wednesday, 1 May 2024 ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
UPDATE PEDIATRIC NURSING 2024
ปิดรับลงทะเบียน และส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567
 
ENHANCING CHALLENGES IN MIDWIFERY CARE
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567
 
Academic Position Club ครั้งที่ 13 ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวก้าวสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
RETINA DAY 2024
March 30-31 Thai Retina Society & Department of Ophthalmology, Ramathibodi Hospital at Lotus Suite 1-4 Centara Grand & Bangkok Convention Centra at CentralWorld
 
ประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Pediatric Hemato-Oncology Boost Up Day 2024
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
วันแห่งการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องภาวะซึมสับสนเฉียบพลันสากล
วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โถงเฉบิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อพิเศษ Robotic-Assisted Kidney Transplant
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-09.00 น. และวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-09.30 น.