ข่าวการประชุมวิชาการ

 
8th Sleep Medicine Academic Forum 2023
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
งานประชุมวิชาการ สมาคมนิทราเวชศาสตร์ (TASM) ครั้งที่ 4 SLEEP IS ESSENTIAL FOR HEALTH
31 AUG 2023 - 1 SEP 2023 ณ ห้อง 317-319 ชั้น 3 และ ห้อง 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 37 เรื่อง The Gift of Breath: The Journey of Lung Transplantation
วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
RAMAthibodi Prehospital Care Conference and Championship 2023 “Prehospital care based on evidence” การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์
20-22 September 2023 Atthasit Vejjajiva Room, 5th Floor, Queen Sirikit Medical Center Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
 
ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย Behavioral Sleep Medicine ในหัวข้อ Mindfulness-Based Therapy for Insomnia
วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting
 
เฒ่าทันโรค เท่าทันไอที
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 12.45-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Application Meeting
 
ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมกับการต่อยอด
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ Plenary room โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค
 
8th Sleep Medicine Academic Forum 2023 OSA AND GLAUCOMA
ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 11:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม Mini theatre ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
Today’s Game Changer: What’s the new ERA of COCs & VTE risk
Thursday, 17th August 2023 12:00-13:00 Venue: meeting room,Department of OB&GYN 4th Floor, Building 1
 
เชิญชวนศิษย์เก่าอายุรศาสตร์รามาฯ ทุกรุ่น งานคืนสู่เหย้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รามาธิบดี
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี