ข่าวการประชุมวิชาการ

 
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง "ข้อควรรู้สำคัญในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ"
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
Practical Ophthalmology 9th Ramathibodi Pre-residency Course 2023
วันที่ 22-25 พ.ค. 66 Onsite lecture (4 วัน) และวันที่ 26 พ.ค. 66 Workshop
 
การออกแบบเพื่อทุกคน-ให้ประโยชน์ชุมชนได้ปลอดภัย
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบ Zoom Application Meeting
 
1st Ramathibodi Plasmapheresis Course
24th March 2023, 8.30-15.30 hrs. 910BC Room, 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahid...
 
14th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30-17.00 น. On-site Conference Only ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2023
25 January 2023 08.30-11.45 hrs. Onsite at World Ballroom C, FL 23, Centara Grand & Bangkok Convention Center at CentralWorld, and online via Zoom webinar
 
ปาฐกถา ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ครั้งที่ 16 และ งานมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2564-2566
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4/2565 หัวข้อ : ศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุในทัศนะของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร
 
การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2023 ครั้งที่ 12 เรื่อง “Learning Opportunities from Clinical Practice”
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องชาเทรียม แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ
 
RAMATHIBODI OBG HYBRID MEETING BATTLE AGAINST PROBLEMATIC GYNECOLOGY IN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES
20-21 MARCH 2023 Room 910 ABC 9th floor Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University.