ข่าวการประชุมวิชาการ

 
RAMATHIBODI OBG HYBRID MEETING BATTLE AGAINST PROBLEMATIC GYNECOLOGY IN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES
20-21 MARCH 2023 Room 910 ABC 9th floor Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University.
 
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ เข้าร่วมงาน OLYMPUS ROADSHOW 2022
สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://shorturl.asia/PeWaQ หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
"A Combined Medical and Endoscopic Treatment for Obesity-Bread and Butter for Residents and Internists"
21 ธันวาคม 2565 เวลา 14.15-15.15 น. ณ ห้องประชุมรจิต บุรี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง OSA and Bruxism
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. บรรยายผ่านระบบ Zoom Online
 
ประชุมวิชาการ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงาน
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมผ่านระบบออนไลน์
 
RESEARCH TOUR 2022 ปีการศึกษา 2565 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: EPISODE III
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 (CNEU 5.5 หน่วยคะแนน) สมัครเข้าประชุมได้ที่ https://www.ramacnec.com
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The 7th Joint Conference Ramathibodi - Hokkaido - Osaka University Joint Symposium
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-14.40 น. รูปแบบ Online Conference ผ่านทางระบบ ZOOM