ข่าวการประชุมวิชาการ

 
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ SLEEP for general practitioner
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 - 12.45 น.
 
WORLD NO TOBACCO DAY 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:00-12:00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
RAMA SAFETY DAY 2024 SAFETY STARTS WITH YOU “เพราะความปลอดภัย เป็นเรื่องของทุกคน”
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สถานที่ : โถงชั้น 1 อาคารบริหาร และวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถานที่ : โถงหน้าประชาสัมพันธ์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 09:00-15:00 น.
 
Practical Ophthalmology 10th Pre-residency Course 2024
วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
3rd INNOVATIVE EXTRACORPOREAL THERAPY, APHERESIS AND TRANSPLANTATION COURSE
11th - 12th July 2024 Ari Wanlayasevee Auditorium, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol university, Bangkok, Thailand
 
UPDATE PEDIATRIC NURSING 2024
ปิดรับลงทะเบียน และส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567
 
ประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Pediatric Hemato-Oncology Boost Up Day 2024
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
Pediatric Hemostasis and Thrombosis Education Day “Fill-up knowledge in pediatric bleeding and clotting disorders”
Friday, 21st June 2024 Eastin Grand Hotel Phayathai, Bangkok, Thailand
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยาย WEBINARS เดือนกรกฎาคม 2567
เลือกลงทะเบียนหัวข้อที่ต้องการเข้าร่วมได้ https://forms.gle/rHUj4C7u4EwRfMVHA