งานวิจัย
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย
Research Database
วิชาการ
วิชาการ
Academic
ประชาชน
ประชาชน
DOCUMENTS
 
ปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 20
หัวข้อ การแก้ไขความขัดแย้ง…Resolving Conflicts” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิริ...
 
สัปดาห์ต่อมลูกหมาก
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธ...
 
Personal Knowledge Management
วันพุธที่ 13 กันยายน เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร
 
Basic Endoscopy workshop
Saturday 9 September 2023 8:00-16:00 at Olympus T-TEC
 
โปรแกรม E-doc
การอบรมโปรแกรม E- doc เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร (WI) ของภาควิชา ในวันที่ 13 กันยายน 2566
 
carelab
วันที่ 11-15 กันยายน  2566 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั้น...
 
mederror
"โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา" วันอังคารที่  5 กันยายน พศ.2566 เวลา 12:00-15:30 น.ม...
 
5SE
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ให้เกียรติเปิดหอผู้ป่วย (5SE)ชั้น 5 อาคาร 1 โดยมีอาจารย์แพทย์ และพยาบาลจากหอผู้ป่วยต่...
 

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
  ลิงก์ที่น่าสนใจ