งานวิจัย
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย
Research Database
วิชาการ
วิชาการ
Academic
ประชาชน
ประชาชน
DOCUMENTS
 
Reflective feedback conversation
Integrated Conference หัวข้อ "Reflective feedback conversation" โดย ผศ.ดร.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ วันพุธที่...
 
Minimally Invasive Cardiac Surgery 2024
Minimally Invasive Cardiac Surgery (Live case and Experience Sharing) March 7-8th, 2024, 9:00-16:00 6th floor, Me...
 
การเสนอซื้อเครื่องมือผ่าตัดให้ถูกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
การเสนอซื้อเครื่องมือผ่าตัดให้ถูกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง: ผศ.ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ แล...
 
ทำบุญห้องพักแพทย์ประจำบ้าน
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพักแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารหลัก
 
ทำบุญห้องพักแพทย์ประจำบ้าน
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพักแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารหลัก
 
Interhospital pediatric surgery Conference 2023
PED Interhospital conference 2023 February 23rd, 2024; @11:30-15:30, 910 C room
 
 BLALOCK-TAUSSIG-THOMAS
SATURDAY 24 FEBRUARY 2024, 9:00am -15:00pm 3RD FLOOR, MEDICAL LEARNING CENTRE AND RAMATHIBODI SCHOOL OF NURSING BUI...
 
Basic enneagram
วันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมท่นผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูบย์การแพทย์สิริกิดิ์
 

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
  ลิงก์ที่น่าสนใจ