ประวัติความเป็นมาสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์

ประวัติสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์
ประวัติความเป็นมาหน่วยกุมารศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อกำเนิดขึ้นในปี พศ.2514 โดย นพ.สุพร พิพัฒนกุล จาก Children Hospital, Pittsburg, Pennsylvania เป็นกุมารศัลยแพทย์คนแรกที่มาปฏิบัติงาน ต่อจากนั้นในปี พศ. 2520 นายแพทย์สุวิชช น้ำหอม ได้กลับมาร่วมงาน หลังจากที่ท่านได้รับการฝึกอบรมจาก Le Bonheur Children Hospital, Memphis, Tennessee    ในช่วงเวลาต่อมาได้มีอาจารย์แพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยหลายท่าน อาทิเช่น นายแพทย์สาธิต กรเณศ นายแพทย์วิชัย พันธ์ศรีมังกร  และนายแพทย์สุเมธ ธีรรัตน์กุล        ในปัจจุบัน มีอาจารย์ในหน่วย จำนวน 5 ท่าน โดยมี แพทย์หญิงศนิ มลกุล รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
พันธกิจ

       ผลิตกุมารศัลยแพทย์คุณภาพเพื่อภูมิภาคและประเทศ มีมาตรฐานการแพทย์ ใฝ่พัฒนาตนเพื่อสุขภาพแห่งประชาชน

บริการ

       หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ รับดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดจน จนถึงอายุ 15 ปี (18-20ปี ในกรณีรับดูแลต่อเนื่อง) โดยมีทั้งผู้ป่วยที่มีความปกติแต่กำเนิด และโรคทางศัลยกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง รวมถึงการผ่าตัดมะเร็งเนื้อแข็งในเด็ก และการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก