หลักสูตรและการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทรวงอก