การส่องกล้องผ่าตัดติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่โดยไม่มีแผลผ่าตัดหน้าท้อง : อ.พญ.ชลลดา ครุฑศรี (15/09/65)

Document Path: 
https://www.rama.mahidol.ac.th/ramacloud/s/0HVzx2TgXsRoLMb
Document Thumbnail: 
Endoscopic Submucosal Dissection