งานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช
งานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช เนื่องในโอกาสอายุครบ 90 ปี ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 256...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับแพทย์ (Advanced Trauma Life Support for Doctors) ระหว่าง...
 
งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์
กิจกรรม "งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565" (11th Surgical Quality Conference) ในวันพฤหั...
 
songkran65
กิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปี พศ. 2565   ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำ...
 
 (Venous Thromboembolism Prophylaxis : VTE)
 สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยะ ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมรับการตรวจเยื่ยมเพื่อให้ก...
 
Plastic Special Lecture
Plastic Special Lecture ในวันพุทธที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม เปรม บุรี ชั้น 5 อาคาร 1  ตั้งแต่เวลา 8.00-10...
 
ATLS
อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับแพทย์ (Advanced Trauma Life Support for Doctors) ระหว่าง...
 
(Chief’s Conference)
งาน การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลยศาสตร์ ที่จบฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2564 "Chie...
 
Urological Interhospital
Urological Interhospital Conference (ครั้งที่ 3 / 2564) ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พศ. 2565 เวลา 12:00-16:30 น. ณ...
 
Internal survey VTE
การเยี่ยมสำรวจภายใน  (Internal survey) ของ Venous thromboembolism (VTE) Prophylaxis  ในวันศุกร์ที่ 18 กุม...
 
งานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"Basic Anastomosis workshop for resident" ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เ...
 
Endoscopy Workshop 2022
"Ramathibodi Surgical Endoscopy Workshop 2022" (Lecture and Hands-on) 26th & 28th January 2022...

Pages