(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
(Chief’s Conference 2024)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08:00-14:30 น. (Date: )
 
Minimally Invasive Cardiac Surgery
ในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (Date: )
 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 7.45 - 9.30 น ณ ห้องประชุมเปรม บุรี (Date: 14/03/2024)
 
R2R
ประชุมวิชาการหัวข้อ "URO R2R 2024 BUILDING BRIDGES" ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ห้องประชุม B... (Date: )
 
ทำบุญห้องพักแพทย์ประจำบ้าน
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพักแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารหลัก (Date: 29/02/2024)
 
Interhospital pediatric surgery Conference 2023
PED Interhospital conference 2023 February 23rd, 2024; @11:30-15:30, 910 C room (Date: 23/02/2024)
 
 BLALOCK-TAUSSIG-THOMAS
SATURDAY 24 FEBRUARY 2024, 9:00am -15:00pm 3RD FLOOR, MEDICAL LEARNING CENTRE AND RAMATHIBODI SCHOOL OF NURSING BUI... (Date: )
 
Basic enneagram
วันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมท่นผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูบย์การแพทย์สิริกิดิ์ (Date: 27/01/2024 to 28/01/2024)
 
RIRS2024
RIRS2024 วันที่ 11-12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ (Date: )
 
happy_new_year4
วันที่ 27 ธันวายน 2566  เวลา 07.30-09.00 น.  ณ บริเวณถนน หน้าหอพักนักศึกษาแพทย์  (Date: )
 
happy new year
มอบกระเช้าของ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 (Date: )