ตารางออกตรวจสาขากุมารศัลยศาสตร์

Pediatric Surgery
Clinic ช่วงเวลา Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
ในเวลา

เช้า
(9.00-12.00)

อ.พรศรี

อ ชลศักดิ์
อ.อำไพพรรณ

อ.ศนิ อ.ชวินธีร์
อ.อำไพพรรณ
- -
 

บ่าย
(13.00-16.00)

- - - - - - -
นอกเวลา

เย็น
(17.00-20.00)

- - - - - - -
Premium

เช้า
(9.00-12.00)

- - - - - - -
 

บ่าย
(13.00-15.00)

อ.พรศรี อ.พรศรี
อ.ชวินธีร์ (17:00)
อ.ชลศักดิ์ อ.ศนิ อ.สาธิต -

-

Update 6/12/2565

 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร 02-200-3186

Premium Clinic โทร 02-200-4336 , 02-200-4337

ธุรการสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ 02-201-1315 ต่อ 335