รายนามอาจารย์แพทย์สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์

alt
อ.พญ.ศนิ มลกุล : Sani Molagool,M.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
การศึกษา
Diploma in Pediatric Surgical Oncology : St Jude's Children Research Hospital, Memphis Tennessee
ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา 
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Pediatric Surgical Oncology
 
alt
ผศ.พญ.พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ : Pornsri Thanachatchairattana,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา 
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Minimally invasive surgery in pediatrics
Colorectal anomalies and diseases
Hypospadias
 
alt
ผศ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ : Chollasak Thirapattarapan,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา 
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Liver surgery and liver transplantation
 
alt
อ.พญ.อำไพพรรณ บุญไทย : Umpaipan Boonthai,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Fellowship of The European Board of Paediatric Surgery
ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา 
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Neonatal Surgery
 
alt
อ.นพ.ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์ : Chawintee Puttanapitak,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา 
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : General pediatric surgery
 

*update 01/01/2565