รายนามอาจารย์แพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป

alt
รศ.นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา : Weerapat Suwanthanma,M.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
การศึกษา
Colon and Rectal Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
อ.ว. ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : weerapat.suw@mahidol.ac.th
 
alt
ศ.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี : Chumpon Wilasrusmee,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
Liver Disease and Transplantation, Columbia University, New York, USA
General Surgery, Department of Surgery, SUNY Upstate Medical University Syracuse, New York, USA
อ.ว. ศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : chumpon.wil@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม : Jakrapan Jirasiritham,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : jakrapan.jir@mahidol.ac.th
 
alt
รศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย : Chairat Supsamutchai,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
          ว.ว. ศัลยศาสตร์ มะเร็งวิทยา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : chairat.sup@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.ปิติโชติ หิรัญเทพ : Pitichote Hiranyatheb,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : pitichote.hir@mahidol.ac.th
 
alt
อ.นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล : Samart Phuwapraisirisan,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : samart.phu@mahidol.ac.th
 
alt
อ.นพ.ภูวีร์ พันธ์มีเชาว์ : Puvee Punmeechao,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
 
alt
อ.พญ.พลอยบุษรา กิตติเวชสกุล : Ploybutsara Kittiwetsakun,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : ploybutsara.kit@mahidol.ac.th
 

*update 01/09/2565