หลักสูตรและการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด