งานวิจัย
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย
Research Database
วิชาการ
วิชาการ
Academic
ประชาชน
ประชาชน
DOCUMENTS
งานวิจัย
กิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน
Morning Activity
วิชาการ
คลังความรู้
Knowledge bank
ประชาชน
จองห้องประชุม
Meeting room
 
13th Surgical Quality Conference
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการร...
 
Standard Setting
การตั้งเกณฑ์ผ่าน: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 08 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:45-08:45 น.
 
Item analysis
การวิเคราะห์ข้อสอบ: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 10 เมษายน 2567 เวลา 07:45-08:45 น.
 
Advance in ECMO Practice
วันเสาร์ 27 เมษายน 2567, ห้องฝึกทักษะทางคลีนิก (Skill lab) ชั้น 3 อาคารเรียนและฯ
 
(Chief’s Conference 2024)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08:00-14:30 น.
 
Minimally Invasive Cardiac Surgery
ในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 7.45 - 9.30 น ณ ห้องประชุมเปรม บุรี
 
R2R
ประชุมวิชาการหัวข้อ "URO R2R 2024 BUILDING BRIDGES" ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ห้องประชุม B...
 

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
  ลิงก์ที่น่าสนใจ