ตารางออกตรวจผู้ป่วยของสาขาวิชา ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ

Vascular and Transplantation Surgery
Clinic Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

ในเวลา

เช้า
(9:00-12:00)

-

อ.วิวัฒน์
อ.ณัฐพล

อ.สุรศักดิ์
อ.ปิยนุช
อ.ณัฐสิริ

อ.ประเสริฐ
(สัปดาห์ที่ 1,3)

-

- -
 

บ่าย
(13:00-16:00)

อ.โสภณ
อ.เชาวนันท์
อ.วิวัฒน์
อ.กรวีร์
-

อ.สุทัศน์ (ฮ้อ)
อ.ณัฐสิริ
(Wound clinic)

อ.สุทัศน์ (ฮ้อ)
อ.ณัฐพล
อ.กรกช
อ.บัณฑิต
อ.เชาวนันท์

- -

นอกเวลา

เย็น
(17:00-19:00)

อ.ปิยนุช
อ.เชาวนันท์

- อ.ณัฐสิริ อ.สุรศักดิ์ -

อ.วิวัฒน์
(9:00-12:00)

-

Premium

-

อ.สุทัศน์ (ศรี)
(13:00 -14:00)

อ.วิวัฒน์
(15:00-16:00)

อ.โสภณ
(10:00-15:00)

อ.วิวัฒน์
(15:00-16:00)

อ.เชาวนันท์
(13:00-16:00)

อ.สุทัศน์ (ฮ้อ)
(15:00-17:00)

อ.บัณฑิต (Gen)
(9:00-12:00

อ.โสภณ
(14:00-16:00)

อ.ณัฐสิริ
(13.00-16.00)

อ.กรกช (Gen)
(16:00-18:00)

อ.สุทัศน์ (ฮ้อ)
(17:00-19:00)

อ.ณัฐสิริ
(13:00-15:00)

-

Update 15/02/2565

 
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร 02-200-3186

Premium Clinic โทร 02-200-4336, 02-200-4337

ธุรการสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด  02-201-1315 ต่อ 233