ตารางออกตรวจผู้ป่วยของสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ

Plastic and Maxillofacial Surgery
Clinic Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

ในเวลา

เช้า
(9:00-12:00)

อ.สุรเวช

อ.คชินท์
อ.อัจฉริย

อ.อัจฉริย
อ.ฐิติ

อ.เฉลิมพงษ์
อ.สรายุทธ

อ.กิดากร
อ.งามเฉิด

อ.ศุภฤกษ์

อ.สุรเวช
อ.อัจฉริย

อ.สรายุทธ
 

บ่าย
(13:00-16:00)

อ.สุรเวช

อ. สรายุทธ
(Cleft clinic)

อ.เฉลิมพงษ์
อ.ฐิติ
(Cleft clinic)

- อ.คชินท์

อ.กิดากร
อ.งามเฉิด
(Transgender clinic)

อ.ฐิติ -

นอกเวลา

เย็น
(17:00-20:00)

อ.คชินทร์
อ.สุรเวช

อ.สรายุทธ อ.ฐิติ - - -

-

Premium

-

อ.เฉลิมพงศ์
(16.30-20.00)

อ.เฉลิมพงษ์
(ผ่าตัด) 

- -

อ.กิดากร
(16.30-20.00)

 อ.อัจฉริย
(13.00-16.30)

-
Premium
skin
-

อ.สรายุทธ

อ.งามเฉิด
(9.00-12.00)

 

อ.สุรเวช
(12.00-16.00)

อ.คชินท์
(10.00-12.00)

อ.คชินท์
(10.00-12.00)

อ.ฐิติ
(9.00-12.00)

 อ.อัจฉริย
(13.00-16.30)

อ.กิดากร
(16.30-20.00)

 

- -

Update 15/02/2565

 
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร 02-200-3186

Premium Clinic โทร 02-200-4336, 02-200-4337

ธุรการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง  02-201-1315 ต่อ 242