รายนามอาจารย์แพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

alt
รศ.นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์ : Wit Viseshsindh,M.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
การศึกษา
Certificate of Fellowship in Female and Pediatric Urology, Vanderbilt University Medical Center, TN, USA
ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : wit.vis@mahidol.ac.th
 
อ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ
รศ.นพ.วิสูตร  คงเจริญสมบัติ : Wisoot Kongchareonsombat,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Research Fellowship in Laparoscopic and Minimal Invesive Urology, University of Miami, Florida, USA
ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : wisoot.kon@mahidol.ac.th
 
alt
ศ.นพ.วชิร คชการ : Wachira Kochakarn,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Fellowship in Female Urology and Neuro-Urology, University of Tennessee, Memphis, USA
Certificate in Neuro-Urology, University Hospital, Maastricht, Netherlands
ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : wachira.koc@mahidol.ac.th
 
alt
ศ.นท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล : Sompol Permpongkosol,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Post-doctoral Fellowship of Endourology, Brady Urological Institute, The Johns Hopkins University School of Medicine, Maryland, USA
Scott Department of Urology, Baylor College of Medicine, Houston,Texas
Diploma of Laparoscopic Surgery, University Louis Pasteur, France
Certificate of Permission of Advanced Clinical Training from Minister of Heath, Laboor and Welfare of Japan
Ph.D. (Medical Science), Osaka University Medicine School, Osaka, Japan
B.P.H. (Hospital  administraion) Sukhothai-Thamathirat University, Bangkok, Thailand
ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : sompol.per@mahidol.ac.th
 
alt
ศ.นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย : Kittinut Kijvikai,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Certificate of Fellow in Endourology and Laparoscopy, Singapore General Hospital Postgraduate Medical Institute, Singapore
Certificate of Fellow in Endourology and Laparoscopy, Academic Medical Center Univesity of Amsterdam, Netherland
Certificate of Fellow in Endourological and Laparoscopic Surgery, Vanderbilt University Medical Center, USA
Fellow of the American College of Surgeon (F.A.C.S), Urology, American College of Surgeons, USA 
ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : kittinut.kij@mahidol.ac.th
 
alt
รศ.นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม : Premsant Sangkum,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Certification for Research Fellowship in Andrology, Sexual Medicine and Urological Prosthetic Surgery, Tulane University, New Orleans, USA
Certification for AMS Men’s Health Prosthetic Urology Fellow’s Program, Minnesota, USA
ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : premsant.sir@mahidol.ac.th
 
Pokket
ผศ.พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ : Pokket Sirisreetreerux,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Research Fellowship of Pediatric Urology, The James Buchanan Brady Urological Johns Hopkins School of Medicine, USA
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : pokket.sir@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์ : Pocharapong Jenjitranant,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Official Certificate of da Vinci Robotic Surgical Training as a Console Surgeon (Intuitive:da Vinci) (View)
Certificate of da Vinci Robotic Surgical Training as a Console Surgeon,
Peter MacCallum Cancer Centre, University of Melbourne, Melbourne, Australia (View)
Certificate of Clinical Fellowship in Robotic Surgery and Genito - Urinary Oncology,
Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australia (View)
Certificate of Fellowship in Urologic Oncology and Minimally Invasive Surgery, Urology Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
Certificate of da Vinci System Training as a Console Surgeon, Minimally Invasive Surgical Skills Center (MISS), Hongkong
Certificate of Advanced Course in Laparoscopic Urologic Surgery, Institute de Recherche contre les Cancers de L’Appareil Digestif (IRCAD)
Certificate of Laparoscopic Upper Tract Surgery Training, Asia Urological Surgery Training and Education Group (AUSTEG)
ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CVเอกสารแนบ
MU e-mail : pocharapong.jen@mahidol.ac.th
 
alt
รศ.นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ : Chinnakhet Ketsuwan,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา

        Certificate of Fellow in Endourology, Seoul National University Hospital, Korea

        Certificate of Fellow in Endourology, Hara Genitourinary Hospital, Japan

        Certificate of Fellow in Endourology, Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital, Taiwan

        Certificate of Endourology Training, Asia Urological Surgery Training and Education Group (AUSTEG)

        Visiting Doctor, Ng Teng Fong General Hospital, Singapore

ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : chinnakhet.ket@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง : Wattanachai Rattanapornsompong,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CVเอกสารแนบ
MU e-mail : wattanachai.rat@mahidol.ac.th
 
alt
อ.นพ. กัญจน์ ศิริโสภณา :  Kun Sirisopana,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา

        Observership in Robotic Kidney Transplantation, Centre hospitalier universitaire de Toulouse , Toulose, France

        Certification of Da Vinci Robotic Surgical System Training as a Console Surgeon

        Certification of Advance Laparoscopy Training in Collaboration with Asia Urological Surgery Training and Education Group (AUSTEG) and Asian School of Urology (ASU)

        Certificate of Endourology Training, Asia Urological Surgery Training and Education Group (AUSTEG)

        Certificate of Laparoscopic Upper Tract Surgery Training, Asia Urological Surgery Training and Education Group (AUSTEG)

ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : kun.sir@mahidol.ac.th

*update 25/12/2566