หลักสูตรและการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี