ตารางออกตรวจผู้ป่วยของสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก

Cardio Vascular Thoracic Surgery
Clinic Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
ในเวลา

เช้า
(9.00-12.00)

- อ.มณเฑียร - -  อ. ปิยะ (เชิญ) - -
 

บ่าย
(13.00 - 16.00)

อ.ปิยะ
อ.สมบูรณ์

อ.มณเฑียร
อ.ปริญญา

อ.สยาม

อ.สุกษม
อ.สุชาต
อ.ณรงฤทธิ์
อ.ศิรวี

- - -
นอกเวลา

เย็น
(16.00-20.00)

อ.มณเฑียร - อ.สุชาต อ.สุกษม - อ.ปริญญา  
Premium

 

 

อ.มณเฑียร
(13.00-16.00)

อ.ปิยะ
(7.00-8.00)

อ.ปริญญา
(9.00-12.00)

 

อ.สุกษม
(9.00-9.30)

อ.ณรงค์ฤทธิ์
(9.30-12.00)

อ.สยาม
(9.00-15.00)

อ.สุชาต
(9.00-15.00)

อ.ปริญญา
(13.00-15.00)

อ.สุชาต
(10.00-12.00)

อ.ปิยะ (เชิญ)
(13.00-15.00)

-

อ.สยาม
(9.00-10.00)

อ.ปิยะ (เชิญ)
(7.00-9.00)

Update 15/02/2565

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร 02-200-3186

Premium Clinic โทร 02-200-4336 , 02-200-4337

ธุรการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก 02-201-1315 ต่อ 333