ตารางออกตรวจสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์

Neurosurgery
Clinic Time จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ในเวลา เช้า
(9.00-12.00)     
อ.วัฒนา
อ.สรยุทธ
อ.เอก
อ.พีรพงศ์ อ.ศิริวุฒิ

 

อ.อัตถพร อ.เกรียงศักดิ์      
 

บ่าย
(13.00-16.00)

อ.วัฒนา
อ.สรยุทธ

อ.วัฒนา

- อ.เกรียงศักดิ์ - - -
Premium

เช้า
(9.00-12.00)

อ.เกรียงศักดิ์ อ.วัฒนา

อ.สรยุทธ (พุธแรกของเดือน)

อ.เอก

อ.เกรียงศักดิ์

อ.พีรพงศ์     

-

  บ่าย
(13.00-15.00)
- - อ.อัตถพร - - - -

Update 24/01/2566

 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร 02-200-3186

Premium Clinic โทร 02-200-4336 , 02-200-4337

ธุรการสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ 02-201-1315 ต่อ 256