ตารางออกตรวจผู้ป่วยของสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม

Trauma  Acute Care Surgery and Surgical Critical Care
Clinic Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
ในเวลา

เช้า
(9.00-12.00)

-

-

-

-

- - -
 

บ่าย
(13.00-16.00)

-

อ.ธาริน

อ.ปรีดา
อ.พงศ์ศิษฏ์
อ.ธาริน
อ.ชลลดา 

อ.วิสารัช

-

อ.ปรีดา
อ.พงศ์ศิษฏ์
อ.ธาริน
อ.ชลลดา

- -
นอกเวลา

เย็น
(17.00-19.00)

อ.ธาริน

- อ.ปรีดา - อ.ปรีดา อ.พงศศิษฐ์
(13.00-16.00)

-

Premium   -

อ.ชลลดา
(16.00-17.00)

อ.พงศศิษฐ์
(15.30-17.00)

อ.ชลลดา
(15.00-16.00)

อ.ธาริน
(14.00-15.00)

อ.พงศศิษฐ์
(9.30-12.00)

อ.ธาริน
(15.00-16.00)

-

-

Update 15/02/2565

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร 02-200-3186

Premium Clinic โทร 02-200-4336, 02-200-4337

ธุรการสาขาวิชาอุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม 02-201-0449