(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Postoperative pain management

Postoperative pain management โดย รศ.นพ.ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ, 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:45-08:45 น.

 
Standard Setting

การตั้งเกณฑ์ผ่าน: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 08 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:45-08:45 น.

 
Item analysis

การวิเคราะห์ข้อสอบ: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 10 เมษายน 2567 เวลา 07:45-08:45 น.

 
Advance in ECMO Practice

วันเสาร์ 27 เมษายน 2567, ห้องฝึกทักษะทางคลีนิก (Skill lab) ชั้น 3 อาคารเรียนและฯ

 
(Chief’s Conference 2024)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08:00-14:30 น.

 
Chief’s Conference 2024

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08:00-14:30 น.

 
Care lab

วันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั้น 3 ภาควิชา...

 
Minimally Invasive Cardiac Surgery

ในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...

 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 7.45 - 9.30 น ณ ห้องประชุมเปรม บุรี
 
THPB Interhospital Grand round

THPBA Interhospital Grand round
March 22nd, 2024; @13:00-15:30

 
13th Surgical Quality Conference

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติก...

 
Symptom management in end of life

Symptom management in end of life
and Consult system By Palliative care team
March 22rd, 2024 @7:4...