(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Head and neck reconstruction

📅วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 🕒08:00-09:00 น. 📌ห้องประชุม Audio Room ชั้น 5 อาคารหลัก

 
Bye Chief Night

June 28,2024 : 05:00 pm @Bwell food center

 
PED Elective

แนวทางการขอศึกษาดูงาน (Elective) สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

...
 
SCIP flap

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00-09:00 น.
ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก

 
Central Vein Catheterization

Academic lecture hand-on workshop Central vein catheterization, June 28,2024

 
อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 41

การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 41,วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30-15:30 น.,ณ ห้องประ...

 
ปัจฉิมนิทศแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ปัจฉิมนิทศแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ, วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567, 07:30-13:00 ห้องประชุมเปร...

 
Deep Dive Teaching Clinical Reasoning

How to teach clinical decision making part 2: รศ.พญ. กษณา รักษมณี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา, 12 มิถุนายน...

 
Dietary pattern for healthy surgeon

Dietary pattern for healthy surgeon โดย ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร, 21 มิถุนายน 2567 เวลา 07:45-08:45 น.

...
 
Postoperative pain management

Postoperative pain management โดย รศ.นพ.ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ, 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:45-08:45 น.

 
Standard Setting

การตั้งเกณฑ์ผ่าน: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 08 พฤษภาคม 2567 เวลา 07:45-08:45 น.