(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Non-technical Skills for Surgeons III

Communication and Assertiveness
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร...

 

การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification ISO 9001:2015) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมภาควิชาศั...

 
Prem63_1

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบ...

 
Are we treating VUR effectively

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-11:00 น. ห้อง 910 A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี...

 
RASP 2023

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

 
UEG 2023

วันที่ 14-17 ตุลาคม 2023

 
Interhospital conference 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

 
ELSA

5-7 ตุลาคม 2023

 
Non-technical Skills for Surgeons II

วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร