(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Ostomy; How to create, Complication detection and care

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
การอบรม Urodynamics Dysfunctional voiding Chronic pelvic pain และ Urodynamics and Female Urology workshop

Urodynamics and Female Urology workshop (Make it clear!) อังคาร 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จั...

 
Growth mindset workshop

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
DSC CA Breast

การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินการรับรองเฉพาะโรค : การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ...

 
Pure skin perforator flap: Ryo Karakawa, M.D.

By Dr.Ryo Karakawa on Tuesday 8th August 2023; 08:00-09:00 am

 
Urodynamics Dysfunctional voiding Chronic pelvic pain

Urodynamics and Female Urology workshop (Make it clear!)
อังคาร 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

 
Laparoscopic   radical prostatectomy

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566  ณ.สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  

 
Prostate Cancer

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ  Pullman Bangkok King Power, Bangkok.

 
VascularFellow67

รับสมัครจำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

 
Introduction to Surgery

ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00-09:00 น. ณ...