ปัจฉิมนิทศแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (24/06/67)

ปัจฉิมนิทศแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิทศแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 07:30-13:00 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคารหลัก