(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
The Inner Branch Endograft Technology

Lecture and live demonstration operation case no 15-16th May 2023

 
อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 40

การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง "อุบัติเหตุทางมือ" ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566

 
International Research presentation

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก

 
Difficult Conversations

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
Advanced Trauma Life Support 1/2023

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ เวชบำบัดฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤต จัดอบรมเชิงปฏิ...

 
 (Surgical Quality)

โครงการมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์  (Surgical Quality) ครั้งที่ 12  
หัวข้อ "Innovation to comm...

 
Sonkran
กิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปี พศ. 2566 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวในเทศ...
 
Insight  urology

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พศ. 2566 ครั้งที่ 34

 

นักเรียนมัธยมตอนปลาย และคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องสอนแสดงกัลยาณกิติ์ กิติยากร อาคาร 1 ช...

 
Chief's Conference 2022
"Chief's conference" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิ...
 
Management of Acute deep vein thrombosis

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
Vascular Cadeveric Lecture

Pre-workshop lecture : Sunday 26 March 2023 @14:00-16:00
Workshop : Monday 26 March 2023 @9:00-...