ทำบุญห้องพักแพทย์ประจำบ้าน

ทำบุญห้องพักแพทย์ประจำบ้าน
   

📢 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ⭕️ ขอเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ✅️ ร่วมทำบุญ เลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องพักแพทย์ศัลยศาสตร์ ณ ห้องพักแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารหลัก  🗓 วันพุรที่ 28 กุมภาพันร์ 2567 📍 

วันพุรที่ 28 กุมภาพันร์ 2567
06:30-08:00 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทรมนต์
  - ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรม
08:00-09:30 น. - เชิญร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องประชุมเปรม บุรี
09:30-10:00 น. - ร่วมลักการะกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)