20 ปีแห่งความสำเร็จของการผ่าตัดรักษาความผิดปกติของผนังทรวงอกในประเทศไทย

20 ปีแห่งความสำเร็จของการผ่าตัดรักษาความผิดปกติของผนังทรวงอกในประเทศไทย
   ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "20 ปีแห่งความสำเร็จของการผ่าตัดรักษาความผิดปกติของผนังทรวงอกในประเทศไทย" ในงานจะได้ทำความรู้จักกับความผิดปกติและ การรักษาความผิดปกติของผนังทรวงอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน, ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9:30-12:00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 1 ชั้น 3
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-201-1315 โทรสาร : 02-201-1316
Website : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery
e-mail : sura@mahidol.ac.th : surgeryrama@gmail.com : ramasurgery@hotmail.com