สวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข (08/02/67)

การถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข ปูชนียบุคคลที่สำคัญท่านหนี่งของภาควิชาศัลยศาสตร์ อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๓)
-ด้วยความเคารพรักและอาลัย-
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อัตชีวประวัติ: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข (PDF)
 กำหนดการสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข
ณ ศาลา ๔ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
๑๖:๐๐ น. - รดน้ำศพ
๑๘:๓๐ น. - สวดพระอภิธรรม

วันที่ศุกร์ ๙- วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
๑๘:๓๐ น. - สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
๑๐:๐๐ น. - แสดงพระธรรมเทศนา
๑๐:๓๐ น. - สวดมาติกาบังสุกุล
๑๑:๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล
๑๔:๐๐ น. - พระราชทานเพลิงศพ

เส้นทาง: https://maps.app.goo.gl/DCVsDDMXK4D4t1hv8