(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
BreastOrientation
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเต้านมและต่อมไร้ท่อ  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุน...
 
Orientation R1F1

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:45-09:00 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
Growth Mind Set

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
Trend of the 3D Monitor-Assisted Microsurgery

" Trend of the 3D Monitor-Assisted Microsurgery using Digital Microscope"  ในวันพุธที่ 21 มิ...

 
โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศระยะสั้น (Asian Medical Students’ Exchange Program: AMSEP CU x RA)

นักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้อง Robotic Surgery ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...

 
Trend of the 3D Monitor-Assisted Microsurgery

By Prof. Mizuno Hiroshi, M.D., Ph.D. on Wednesday 21 June 2023 ; 09:00-10:00 am

 
How will ChatGPT and Al affect medical education

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
Mastery course in Prostate cancer

Robot-assisted radical prostatectomy and novel modalities วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ  Pullman Bangko...

 
Admission and Discharge

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
RASP 2023

การอบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 17 (RASP2023) ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2023 ณ  Pullman Bangkok K...

 
 surgerydonatemoney

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2566 ภาควิชาศัลยศาสตร์ โดย รศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ แ...

 
congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์