งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567

13th Surgical Quality Conference
กำหนดการมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 13
 

     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม "งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567" (13th Surgical Quality Conference) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
     ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล เภสัชกร เภสัชกรคลินิก และเจ้าหน้าสายสนับสนุน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน "งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ผลงานประเภท Oral : CQI (เข้าชมผลงาน)
2. ผลงานประเภท Innovation (เข้าชมผลงาน)
3. ผลงานประเภท poster presentation : KAIZEN (เข้าชมผลงาน)
4. ผลงานประเภทคลิป VDO การสอนคนไข้ หรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆ (ความยาวไม่เกิน 3 นาที) (เข้าชมผลงาน)
การเข้าชมผลงานต้องใช้รหัสผ่าน สอบถามได้จาก จนท. (1315 ต่อ 305-6)

ระยะเวลาในการรับผลงาน : ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติม : ติดต่อ คุณอุทัยรัตน์ สุกสี หรือคุณกิตติยา ดีเหลือ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 โทร. 1315

Download แบบฟอร์ม สำหรับการส่งผลงานเข้าประกวดได้จาก Link ด้านล่าง หรือ อ่านระเบียบเพิ่มเติมได้จาก : งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี