เส้นทางนวัตกรรมสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์: พว.เสาวรส พาณิชย์วิสัย (24/04/67)